Sosiaalityön Maisteriohjelma Helsinki: Paras

1. Koulutukset, Sosiaali- ja terveysala, Maisteriohjelmat

Sosiaali- ja terveysala, Maisteriohjelmat. Koulutukset (27) Oppilaitokset (8) Tämä koulutus on nyt lisätty vertailulistaasi, jonka löydät oikeasta yläkulmasta. Valitse koulutukset, joita haluat vertailla. Näyttää 1-20 koulutusta 27 tuloksesta. Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja johtamisen maisteriohjelma.


Screenshot of www.studentum.fi

2. Sosiaalityön maisteriohjelma — Opetussuunnitelmat


1.8.2017 · - sosiaalityön opintosuunnassa suoritettu maisterintutkinto (sisältäen sosiaalityön perus-, aine- ja syventävät opinnot) antaa mahdollisuuden hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) oikeutta harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilönä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015).


Screenshot of www.jyu.fi

3. Sosiaalitieteiden maisteriohjelma - Studentum.fi


Sosiaalityön opintosuunta. Sosiaalityön opintosuunnasta saa suoraan opinto-oikeuden sosiaalitieteiden maisteriohjelman sosiaalityön opintosuuntaan, josta maisteriksi valmistuminen antaa mahdollisuuden toimia laillistettuna sosiaalityöntekijänä. Lisätietoa sosiaalihuollon ammattioikeuksista löydät …


Screenshot of www.studentum.fi

4. Opintopolku : Yliopistojen maisterikoulutukset


Yliopistojen maisterikoulutukset. Voit suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon myös erillisessä maisterikoulutuksessa, joka kestää kaksi vuotta. Tutkintojen laajuus on 120 opintopistettä. Maisterikoulutukset ovat tyypillisesti monitieteisiä eli perustuvat eri tieteenalojen yhteistyöhön yliopiston sisällä ja yliopistojen välillä.


Screenshot of opintopolku.fi

5. Sosiaalityö | Valtiotieteellinen tiedekunta | Helsingin ...


3.9.2021 · Tieteenala Sosiaalityö. [email protected] 0294124562. 0504322477. Associate professor in social work at the Faculty of Social Science at the University of Helsinki. Work duties include supervising doctoral and master’s level research and teaching structural and international social work with a focus on human rights.


Screenshot of www.helsinki.fi

6.
7. Sosiaalitieteiden maisteriohjelma: Opintojen ... - Helsinki


Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, sosiaalityö Voimassa olevan opetussuunnitelman mukaiset opintokokonaisuudet ja opintojaksot Vastaava aiemman opetussuunnitelman mukainen opintojakso. 2020-2023 2017-2020 SOSM-ST300 Sosiaalityö, syventävät …


Screenshot of studies.helsinki.fi

8. SOSIAALITIETEIDEN MAISTERIOHJELMA


Ne sosiaalityön opiskelijat, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden maisterioptiomenettelyn kautta, tekevät valinnaisten sijaan seuraavat jaksot: Sosiaalitieteiden kandiohjelman sosiaalityön harjoittelut (5 op …


Screenshot of wiki.helsinki.fi

9. Opiskelu | Sosiaalitieteiden maisteriohjelma | Helsingin ...


Opiskelu. Sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa on seitsemän opintosuuntaa: kriminologia, kulutus yhteiskunnassa, sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia, väestötiede ja yhteiskuntapolitiikka. Kun valmistut ohjelmasta valtiotieteiden maisteriksi, sinulla on erittäin vahva erityisasiantuntemus omasta opintosuunnastasi.

Screenshot of www.helsinki.fi

10. Tutkimus | Sosiaalitieteiden maisteriohjelma | Helsingin ...


7.12.2020 · Sosiaalitieteiden maisteriohjelma. Opiskelu. ... Helsingin yliopiston sosiaalityön tutkimuksen erityinen vahvuusalue on käytäntötutkimus, joka tarkoittaa yhteiskunnallisia käytäntöjä palvelevan tiedon suunnitelmallista tuottamista esimerkiksi palvelutoiminnan yhteydessä.


Screenshot of www2.helsinki.fi

11. Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, valtiotieteiden ...

17.3.2021 · Sosiaalitieteiden maisteriohjelma on Suomen laajin ja kattavin alan koulutusohjelma. ... että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. ... suoritettujen opintojen tulee olla sosiaalityön aineopintoja.

Screenshot of opintopolku.fi

12. Koulutukset, Sosiaali- ja terveysala, Maisteriohjelmat


Helsingin yliopisto. Kiinnostaako sinua vuorovaikutus, ... Sosiaalityö, maisteriohjelma. Itä-Suomen yliopisto. Tavoite Sosiaalityön maisterikoulutus antaa sekä teoreettiset että ammatilliset valmiudet ymmärtää, tehdä ja arvioida interventioita erilaisissa sosiaalityön asiakastilanteissa, ...


Screenshot of www.aikuis-koulutus.fi

13. Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelma ...


Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Hakumenettely Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2020 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Hakija voi hakea niin moneen hakukohteeseen kuin


Screenshot of www.jyu.fi

14.


8.9.2020 · Sosiaalityön perus- ja aineopinnot aloitin 2007 työnantajani Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyönä järjestämässä koulutuksessa. Opintojen alussa kuvittelimme jatkumona olevan pätevöityminen, mutta tutkintoon johtavia lisäopintoja ei järjestettykään.


Screenshot of www2.helsinki.fi

15. Maisteriohjelmat | Vaasan yliopisto


Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma (Helsinki) Kauppatieteet. Henkilöstöjohtaminen, KTM. Kasvuyrityksen johtaminen, KTM (Seinäjoki) Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma, KTM (Kokkola) Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma, KTM.


Screenshot of www.uwasa.fi

16. Maisteriohjelma sosiaalityö - Työ ja opiskelu - Suomi24 ...


31.5.2021 · Maisteriohjelma sosiaalityö. Anonyymi. 31.05.2021 10:20. Ilmoita. ... Hain 1) Helsinki 2) Lappi 3) Turku 4) Jyväskylä ja 5) UEF, lisäksi hain viimeisenä vaihtoehtona kandiin Kuopioon ja todistusvalinnalla sinne pääsin, mutta toki maisteriohjelma olisi mieluisampi vaihtoehto.


Screenshot of keskustelu.suomi24.fi

17. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma | Itä ...


Maisteriohjelma johtaa terveystieteiden maisterin tai yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon, joka on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Maisteritutkinnon tavoitteena on omaksua sosiaali- ja terveyshallintotieteen keskeinen tietosisältö ja tiedontuottamisen menetelmät sekä arvioida ja …


Screenshot of www.uef.fi

18. WebOodi - Opinto-oppaan tiedot


Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, sosiaalityön opintosuunta. HUOM. Opetus järjestetään pääosin etänä syksyllä 2020. Opintojen suunnittelun tueksi: Sosiaalityön opetussuunnitelma 2020-23. Sosiaalitieteiden maisteriohjelman opetussuunnitelma kokonaisuudessaan. Sosiaalitieteiden maisteriohjelman vastaavuustaulukot (2020-2023 ja 2017-2020)


Screenshot of weboodi.helsinki.fi

19. Sosiaalitieteiden maisteriohjelma: Tutkintovaatimusten ...


Sosiaalitieteiden maisteriohjelma 13.10.2017 1 Sosiaalitieteiden maisteriohjelma: Tutkintovaatimusten 2016-2017 ja opetussuunnitelman 2017-2020 mukaisten opintojen vastaavuudet


Screenshot of wiki.helsinki.fi

20. Tampereen yliopiston maisteriohjelmien hakukohteet ...


Tampereen yliopiston yhteishaun hakukohteet keväällä 2022: ylemmät korkeakoulututkinnot (maisteri, 2 v) Täältä löydät yhteishaun maisteriohjelmien hakukohteet keväälle 2022. Hakukohteiden hakuohjeet löytyvät linkin takaa koulutusten tiedoista Näin haet -välilehdiltä.


Screenshot of www.tuni.fi

Vastaa