Lasten Ja Nuorten Hyvinvointisuunnitelma Helsinki: Paras

1. VANTAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA …

Vantaan kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadittu poikkihallinnollisessa työryhmässä, johon kuuluivat: Cantell-Forsbom Anna, puheenjohtaja (perhepalvelujen johtaja, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala) Günther Katja (työpajatoiminnan päällikkö, sivistystoimen toimiala)


Screenshot of www.vantaa.fi

2. Sipoossa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmalla ...


5.5.2015 · Sipoon kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2014-2016) tarkoituksena on toimia sekä taloutta ohjaavana työvälineenä että arjessa toimivien työntekijöiden käsikirjana ja kansalaisten aktivoijana. Painopisteinä kyseisessä suunnitelmassa on osallisuuden edistäminen, lasten ja nuorten mielipiteiden esille saattaminen, vanhempien näkemys perheen tukemisesta ...


Screenshot of blogit.metropolia.fi

3. Kaupunkistrategia | Helsingin kaupunki


Helsinki on viime vuosina kehittynyt hyvin, nojaten päättäjien yhteistyökykyyn ja kaupungin kunnianhimoiseen kasvuun. Helsinki toteuttaa näkemystään maailman toimivimmasta kaupungista. Valinnat, ohjelmat ja painopisteet Helsingin kaupunkistrategiassa vuosille 2021-2025 on 13 painopistealuetta. ...


Screenshot of www.hel.fi

4. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma - Lastensuojelun ...


Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (lastensuojelulaki 12 §) laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä …


Screenshot of thl.fi

5. Etusivu | Nuorten Hyvinvointikertomus


Nuorten hyvinvointikertomus sisältää tietoa 15–29-vuotiaista helsinkiläisnuorista. Helsingin kaupunki kehittää tiedon perusteella nuorille suunnattuja palveluja.


Screenshot of www.nuortenhyvinvointikertomus.fi

6. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin - Klaari Helsinki


Helsingin kaupunki Lasten ja nuorten hyvinvoinnin alueellinen johtamisrakenne Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2013–2016 toimeenpanosuunnitelman toimenpiteet ja Hyvinvoinnin koordinaatioryhmien tavoitteet Toimenpide 1. Lasten, nuorten ja perheiden sähköisten palveluiden kehittämishanke. Toimenpide 2.


Screenshot of klaari.munstadi.fi

7. Nuorten Hyvinvointikertomus - katsaus Helsingin tuloksiin


Helsinkiläisten lasten ja nuorten kokemuksia hyvinvoinnista ja koulunkäynnistä on selvitetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viime syyskuussa julkaiseman kouluterveyskyselyn kaupunkikohtaisista tuloksista. ... Nuorten hyvinvointikertomus on Helsingin kaupungin kokeilu koota tietoa nuorista. Lisää teemasta. Nuorisobarometri 2015.


Screenshot of www.nuortenhyvinvointikertomus.fi

8. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2021 ...


21.11.2018 · Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2021


Screenshot of www.hyvinkaa.fi

9. HELSINGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA


HELSINGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2009–2012 Tiivistelmä Tiivistelmä kaupunginvaltuuston 4.11.2009 hyväksymästä Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitel-masta. Sisältää koosteen hyvinvointiselonteosta, lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun osiosta sekä suun-nitelman tavoitteet ja kärkihankkeet.

Screenshot of www.hel.fi

10. Lasten ja nuorten hyvinvointi­suunnitelma - Lapset ...


Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (lastensuojelulaki 12 §) laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä …


Screenshot of thl.fi

11. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma - Tampere

Lapsille ja nuorille tärkeitä yhteisöjä ovat perhe, ystäväporukka, harrastuspo-rukka, luokka-, koulu- ja nettiyhteisö sekä suomalainen yhteiskunta. Lapset ja nuo-Osallisuus, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys 9 Luku 2 / Tampereen kaupunki / Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Screenshot of www.tampere.fi

12. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018–2022


Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on kunnan tai useamman kunnan yhteinen lastensuojelulaissa (417/2007, 12§) määritelty suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun jär-jestämiseksi. Päijät-Hämeen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadittu Asikkalan, Hartolan, Hei-


Screenshot of www.lahti.fi

13. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013–2020


Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa on tehty syksystä 2012 talveen 2013 ja sitä varten on haastatel-tu useita Säkylän kunnassa toimivia lasten, nuorten ja perheiden ammattilaisia, perheiden vanhempia, tule-via vanhempia, ala-asteen lapsia, yläasteen nuoria sekä lukiolaisia opiskelijoita.


Screenshot of www.sakyla.fi

14.


Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tärkeä strateginen asiakirja kunnassa. Siinä määritellään painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet, joilla kunnan lasten ja nuorten hyvää, tasapainoista ja tasavertaista elämää halutaan tukea. Niin Paimiossa ...


Screenshot of www.paimio.fi

15. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma arkistot ...


18.9.2015 · Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman on nimensä mukaisesti tarkoitus edistää lasten hyvinvointia. Lastensuojelulain 12§ mukaisesti kunnilla tulee olla suunnitelma niistä toimista ja toimijoista, joilla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia ja ennaltaehkäistään mahdollisia ongelmia.


Screenshot of blogit.metropolia.fi

16. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma


Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2021 6 Syntyvyydessä ja alle 7 -vuotiaiden lasten määrässä on tapahtunut oleellinen muutos viimeis-ten vuosien aikana. Vuonna 2016 Hyvinkäällä syntyi 395 lasta. Alle 7-vuotiaiden lasten määrä on laskenut tarkasteluaikavälillä 2010-2016 noin 10 %.


Screenshot of www.hyvinkaa.fi

17. Hyvinvointi ja terveys - Kestävä Helsinki


29.4.2021 · Lapset ja nuoret. Vaikka monia varhaisen vaiheen ennaltaehkäiseviä palveluita on kehitetty, mielenterveyspalveluja ja palveluketjuja on parannettu sekä harrastustoimintaa on edistetty viime vuosina, huolta aiheuttaa lasten ja nuorten yleistynyt yksinäisyys ja mieliala-ailahtelut, lasten lisääntynyt ylipaino ja liian vähäinen liikkuminen, nuorten lisääntynyt kannabiksen käyttö ja ...


Screenshot of kestava.helsinki

18. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2023


Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma koostuu neljästä osasta. Ensimmäisessä on kuvattu lasten ja nuorten kasvuoloja ja hyvinvoinnin tilaa, toisessa osassa lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät sekä ongelmia ehkäisevät toimet ja palvelut ja kolmannessa osassa lastensuojelun tarpeet ja …


Screenshot of kaarina.fi

19. Lasten ja nuorten HYVINVOINTI- SUUNNITELMA


Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2016–2019 luovutetaan täten kuntien hallitusten ja valtuustojen käsiteltäväksi. Sen jälkeen suunnitelma toimitetaan edelleen kaikille lauta-kunnille käyttöönottoa ja kunkin toimialan jatkotoimenpiteitä varten.


Screenshot of www.pedersore.fi

20. Kihniön lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2021


Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (lastensuojelulaki 12 §) laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä …


Screenshot of www.kihnio.fi

Vastaa