Hiilineutraali Helsinki: Paras

1.2. Helsinki haluaa hiilineutraaliksi viisi vuotta ...


30.9.2021 · Helsinki on kiristämässä ilmastotavoitettaan ja pyrkii hiilineutraaliksi jo vuonna 2030. Aikaisempi tavoite oli viisi vuotta myöhemmin, eli vuonna 2035. Hiilineutraalilla Helsinki tarkoittaa sitä, että kaupungin alueella syntyvät päästöt vähenevät 80 prosenttia verrattuna vuoteen 1990.


Screenshot of yle.fi

3. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma


Helsingin kasvihuonekaasupäästöjen mer-kittävimpiä lähteitä ovat rakennusten lämmi-tys, sähkönkäyttö ja liikenne. Ilmastotavoit-teet koskevat kaupunkiorganisaation lisäksi kaupunkilaisia ja Helsingissä toimivia orga-nisaatioita. Helsingistä saadaan hiilineutraa-li yhteistyöllä. Hiilineutraali Helsinki 2035 –


Screenshot of www.hel.fi

4. Helsingin ilmastovahti


Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman seurantapalvelu


Screenshot of ilmastovahti.hel.fi

5. Hiilineutraali Helsinki 2035 -tavoitteen edellyttämät ...Screenshot of www.hel.fi

6.
7. Etusivu - Helsingin ilmastoteot


Helsingin ilmastoteot. Helsinki on hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Vuodesta 1990 kaupunki on vähentänyt päästöjään jo lähes kolmanneksen – ja työ jatkuu. Matkalla kohti hiilineutraaliutta tarvitaan meitä kaikkia, kaupunkilaisia ja yrityksiä. Helsinki haluaa tehdä kestävien valintojen tekemisen mahdollisimman helpoksi.


Screenshot of helsinginilmastoteot.fi

8. Hiilineutraalin Helsingin tekijät: Kimmo Kuisma luotsaa ...


10.5.2021 · Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma kertoo, kuinka Helsinki pääsee päästövähennyksissä oikealle uralle. Ilmastovahdissa voit seurata tavoitteiden toteutumista. Kaupunki pyrkii omien toimenpiteidensä avulla järjestämään asiat niin, että ilmastoystävällinen elämä olisi helsinkiläisille mahdollisimman helppoa.


Screenshot of www.uuttahelsinkia.fi

9. Mikä on Hiilineutraali Helsinki 2035? | Helsingin ...


Helsingin kaupunginvaltuusto on asettanut tavoitteeksi hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä. Tällöin Helsingin alueella tapahtuva toiminta ei aiheuta ilmaston lämpenemistä. Hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että Helsingin alueelta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin Helsingin alueen sitomat päästöt.

Screenshot of ilmastovahti.hel.fi

10. Helsinki hiilineutraaliksi | My Helsinki


Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 tavoitteena on hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä. Tällöin Helsingissä tapahtuva toiminta ei enää lämmitä ilmastoa. ...


Screenshot of www.myhelsinki.fi

11. Kestävä kaupunkikehitys | Uutta Helsinkiä

Hiilineutraali Helsinki. Tavoitteena on tehdä Helsingistä hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteeseen pyritään 147 ilmastoteon kautta, joista monet liittyvät rakentamiseen ja kaupunkikehitykseen. Tavoitteiden etenemistä voi seurata Helsingin ilmastovahti …

Screenshot of www.uuttahelsinkia.fi

12. Hiilineutraalia Helsinkiä rakennetaan myös ...


13.11.2019 · Helsingin tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 on tiukka, ja rakentamisen sykleissä tämä on todella lyhyt aika, linjasi Kaisa-Reeta Koskinen, Hiilineutraali Helsinki 2035 hankkeen ohjelmajohtaja. Noin puolet Helsingin päästövähennyksistä liittyy rakentamiseen.


Screenshot of figbc.fi

13. Ilmastotavoitteet ja seuranta – Hiilineutraali Helsinki ...


Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmassa on suunniteltu, miten päästövähennykset käytännössä saavutetaan. Toimenpiteiden edistymistä voi seurata Ilmastovahti-palvelussa. Ilmastotyötä tukevia ohjelmia ja linjauksia. Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelma (pdf) ja tiivistelmä (pdf) Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025


Screenshot of helsinginilmastoteot.fi

14.


18.11.2021 · Hiilineutraali Suomi on oikeudenmukainen. Työntekijät ovat olennainen osa ilmastokestävyyden ratkaisua, joten työntekijöiden oikeudenmukainen siirtymä nostetaan toimenpiteiden kärkeen. ... STTK ry Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki, PL 421, 00101 Helsinki


Screenshot of www.sttk.fi

15. Hiilineutraali satama | Port of HelsinkiScreenshot of www.portofhelsinki.fi

16. Hiilineutraali Uusimaa 2035 - Uudenmaan liitto


Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartan painopisteiden alle on tunnistettu keskeisimpiä ilmastotyötä ohjaavia toimintalinjauksia. ... Toimisto Helsingin Länsi-Pasilassa Posti- ja käyntiosoite: Uudenmaan liitto Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki Puhelin (09) 4767 411


Screenshot of www.uudenmaanliitto.fi

17. Hiilineutraali energia | HelenScreenshot of www.helen.fi

18. Helsinki ei tarjoa enää lihaa, mutta ei myöskään ...


4.11.2021 · Af Hällström kommentoi Marttilan epäilyä muistuttamalla, että Helsinki on juuri aikaistanut hiilineutraalisuustavoitteen vuoteen 2030 ja päivittää Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelman sen mukaiseksi. Aikaa ei ole paljon, joten on tärkeää toimia kaikilla osa-alueilla, vaikka toiset toimenpiteet ovat vaikuttavampia kuin toiset.


Screenshot of www.maaseuduntulevaisuus.fi

19. Emma Kari: Helsinki torjuu ilmastonmuutosta ...


13.10.2021 · Tavoitteena on hiilineutraali Helsinki vuoteen 2030 mennessä ja nollapäästöinen Helsinki vuoteen 2040 mennessä. Pitkän aikavälin tavoite on hiilinegatiivinen Helsinki. Kunnianhimoiset ilmastotoimet tarkoittavat esimerkiksi sitä, että Hanasaaren hiilivoimala suljetaan jo vuonna 2023, miltei kaksi vuotta aiottua aiemmin.


Screenshot of www.helsinginuutiset.fi

20. Ilmastonmuutos | Haukiwallenberg, juurevaa vegaanista ...


12.11.2021 · Helsingin kaupunginvaltuusto päätti jo helmikuussa 2019, että maito- ja liha­tuotteiden käyttö kaupungin tarjoamissa ruokapalveluissa puolitetaan vuoteen 2025 mennessä. Kaupungin on tarkoitus olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2035.


Screenshot of www.hs.fi

Vastaa